Agile

Filozofia i metodyki zwinne (bo to właśnie oznacza termin Agile) pozwalają zespołom na całym świecie zwiększyć swoją produktywność i znacząco zredukować czas potrzebny na osiągnięcie wyników biznesowych. Zaliczają się one do metod pracy „easy to learn, hard to master”, czyli łatwych w nauce, ale ciężkich do opanowania. Agile pozwala na osiągnięcie naprawdę fenomenalnej wydajności – nie tylko w branży programistycznej – ale wymaga jednocześnie od zespołu dużej świadomości i dyscypliny. Dzięki przedkładaniu samodzielności i współpracy ponad sztywne procesy i hierarchię pozwala przekazać odpowiedzialność na zespół, co skutkuje większym zaangażowaniem w pracę i lepszymi wynikami.

Filozofia Agile przestała już dotyczyć tylko IT i stała się powszechnym trendem w zarządzaniu biznesem. Nasza oferta zarówno narzędziowa, jak i szkoleniowa skierowana jest także do menedżerów i użytkowników spoza IT.

Korzyści

Większa wartość IT dla biznesu

Dzięki możliwości elastycznego reagowania na potrzeby rynku i szybkiego wprowadzania poprawek, klienci są zadowoleni i głosując portfelem zapewniają wyższy zwrot z inwestycji.

Wyższa przewidywalność

Dzięki dzieleniu pracy na iteracje, zyskujesz większą kontrolę nad procesem wytworzenia oprogramowania i sprawiasz, że łatwiej jest wprowadzać zmiany do projektu. Zmniejsza się ryzyko opóźnień a także ryzyko dostarczenia nieodpowiedniego rozwiązania.

Wyższa jakość oprogramowania

Praca w Agile to nie tylko większa produktywność, ale też wyższa jakość oprogramowania, ponieważ jest testowane i sprawdzane przez interesariuszy na bieżąco.

Agile with Almarise

Jak możemy pomóc?

Żeby osiągnąć zwinność każda organizacja potrzebuje: wiedzy o Agile + narzędzi IT + nowej kultury + zdrowego rozsądku.

Almarise oferuje dwa pierwsze komponenty.

Warto zwrócić uwagę na to, że praca w Agile nie jest celem samym w sobie.

Metodyki te powstały w odpowiedzi na bardzo konkretne potrzeby Klientów oraz zespołów deweloperskich. Pozwalają na bardziej efektywną współpracę, szybką adaptację do zmieniających się warunków biznesowych, efektywne wykorzystanie zasobów z zachowaniem szacunku do pracowników i partnerów biznesowych oraz osiągnięcie zadowolenia Klienta.

Zasady Agile (które stosujemy i aplikujemy u Klientów)

Celem jest maksymalizacja wartości dla Klienta

Ten punkt może wydawać się banalny, ale warto przyjrzeć się mu uważniej. W jakiej sytuacji osiągniemy zadowolenie klienta? Kiedy będzie otrzymywał wartościowe, działające oprogramowanie (lub inne rozwiązania, w zależności od branży), dostarczane w regularnych odstępach czasu. Odstępy te są zwane sprintami i mogą trwać od kilku dni do miesiąca. Generalnie im częściej, tym lepiej, choć jednocześnie należy bezwzględnie unikać wyznaczania niemożliwych do spełnienia celów.

Miarą postępu pracy jest działające oprogramowanie

Zamiast tworzyć skomplikowane konstrukcje, które przez długie miesiące nie będą w stanie samodzielnie działać, lepiej skupiać się na prostych, działających rozwiązaniach. Jeżeli oprogramowania nie da się uruchomić, to nawet najbardziej imponujące z jego funkcjonalności będą bezużyteczne.

Przeważa komunikacja twarzą w twarz

Zamiast delegować wszystko za pomocą telefonów i e-maili, zespół spotyka się twarzą w twarz. Ponadto, wszyscy interesariusze (przedstawiciel zarządu, przedstawiciele klienta, itd.) na bieżąco współpracują z zespołem i ze sobą w trakcie trwania projektu. Bez napływających ciągle informacji zwrotnej projekt z całą pewnością nie odpowie na potrzeby klienta.

Środowisko pracy motywuje pozytywnie

Poprzez powierzanie pracownikom zadań odpowiadających ich kompetencjom i zaufaniu, że sobie z nimi poradzą, metodyki zwinne tworzą motywujące miejsca pracy. Najlepsze rozwiązania pochodzą od zespołów, które organizują się samodzielnie i wykazują własną inicjatywę. Takie podejście daje wszystkim członkom zespołu możliwość rozwoju.

Akceptacja zmiany

Metodyki zwinne pozwalają na szybką zmianę w projekcie, pozwalającą dostosować go np. do dynamicznie zmieniających się warunków biznesowych. Dzięki dzieleniu pracy na mniejsze fragmenty i ciągłą priorytetyzację zakresu pozostałego do zrealizowania, zmiana jest mniej kosztowna niż w przypadku ogromnych, monolitycznych projektów. Ponadto zapewnia ona klientowi przewagę konkurencyjną.

Ciągłe doskonalenie

Praca w metodykach zwinnych to ciągłe udoskonalanie wszystkich aspektów. Nie chodzi o podkręcanie norm do momentu, w którym zespół przestanie je wyrabiać, a o retrospektywne podejście do swojej pracy, analizę słabych punktów i poprawianie ich w zgodzie z wyciągniętymi wnioskami.

Chcesz rozpocząć współpracę z Almarise?

Zaufali Nam: